Hiten Mitsurugi a Rurouni Kenshin page
MOVIES

Home

STORY
KENSHIN
SANOSUKE
KAORU
SAITOU
MEGUMI
SHISHIO
GALLERY
MUSIC
WAVS
MOVIES
LINKS

Soujiro Snaps

Kenshin & Hiko

Usui vs Saitou

Usui vs Saitou III

Kenshin vs Jigen swordsman

Kenshin vs Aoshi

Kenshin vs Police

More to come

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Rurouni Kenshin is a trademark of Watsuki Nobuhiro, Shueisha, Jump Comics, Fuji TV and Sony Pictures Entertainment.