Hiten Mitsurugi a Rurouni Kenshin page
GALLERY

Home

STORY
KENSHIN
SANOSUKE
KAORU
SAITOU
MEGUMI
SHISHIO
GALLERY
MUSIC
WAVS
MOVIES
LINKS

anime03.jpg

sanobleeding.jpg

anime03.jpg

anime03.jpg

anime03.jpg

anime03.jpg

anime04.jpg

more to come

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Rurouni Kenshin is a trademark of Watsuki Nobuhiro, Shueisha, Jump Comics, Fuji TV and Sony Pictures Entertainment.