Hiten Mitsurugi a Rurouni Kenshin page
MUSIC

Home

STORY
KENSHIN
SANOSUKE
KAORU
SAITOU
MEGUMI
SHISHIO
GALLERY
MUSIC
WAVS
MOVIES
LINKS

TACTICS

1

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Rurouni Kenshin is a trademark of Watsuki Nobuhiro, Shueisha, Jump Comics, Fuji TV and Sony Pictures Entertainment.